Ordförande Isabelle Ankarfjärd Jäger

Styrelsens sammansättning efter årsmötet

Styrelsen för Österåkersmoderaterna har följande sammansättning efter att ha blivit enhälligt valda på årsmötet den 21/2, samt efter därpå följande konstituering:

Ordförande Isabelle Ankarfjärd Jäger (Omval)

Vice ordförande Johan Boström (Omval)

Kassör Erik Lanner (Omval)

Ledamot tillika valledare Fredrik Rosengren (Omval)

Ledamot Anneli Widén (Nyval)

Ledamot Catharina Hellberg (Nyval)

Ledamot Conny Ling (Nyval)

Ledamot Celine Alfredsson (MUF)

Adjungerade: Michaela Fletcher KSO samt Joachim Holmqwist politisk sekreterare, tillika sekreterare i styrelsen)

Styrelsen vill framföra ett varmt tack till årsmötet för förtroendet! Nu kavlar vi upp ärmarna och vinner val!