Styrelsen omvald

Det blev ett välbesökt årsmöte den 19/2. Årsmötestalare var MUF:s förbundsordförande Benjamin Dousa. Benjamin svingade även klubban i årsmötets formella del.

Det blev i stort sett omval av hela styrelsen. Isabelle Ankarfjärd Jäger och Johan Boström omvaldes till ordförande respektive vice ordförande. Till ledamöter valdes: Anneli Widén (omval), Catharina Hellberg (omval), Conny Ling (omval) samt Celine Alfredsson i egenskap av MUF-ordförande och Michaela Fletcher i egenskap av gruppledare. Nyvald ledamot blev Jennie Norlin.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den gångna perioden.

Under årsmötet bifölls en motion, inlämnad inför årsmötet av Lotta Holmgren, samt två styrelsepropositioner.