Skärgårdstadshallen invigd

Idag invigdes den nya Skärgårdsstadshallen under pompa och ståt av KSO Michaela Fletcher (M) och Kultur- och fritidsnämndens ordförande Mathias Lindow (L)

Med Skärgårdsstadshallen får Österåker sin sjätte stora idrottshall. Sedan tidigare finns Österåkers sportcentrum med sina två hallar, Hackstahallen, Sörahallen och Tråsättrahallen. Under 2018 kommer den nya friidrottsarenan invigas och dessutom kommer byggnation inledas av fler hallar, en multihall vid Näsvägen och en fullstor konstgräsplan med övertryckstält i Sjökarby. Därmed kan de befintliga hallarna avlastas och ge möjlighet för fler att utöva idrottsaktiviteter i kommunen.

– Invigningen av Skärgårdsstadshallen är startskottet på de satsningar som vi nu gör inom idrotten, något som betyder mycket för både föreningslivet och skolan, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande i en kommentar.

 

Läs mer:

http://www.osteraker.se/upplevagora/arkiv/nyhetsarkiv2018upplevagora/skargardsstadshallenosterakersnyafullstoraidrottshall.5.2a9bbe92160d7ec5088c74.html