Omval av styrelsen

Det blev omval för föreningsstyrelsen på årsmötet den 20/2.

Enda justeringen var att Anna-Maria Tipper blev ledamot från att ha adjungerats till den förra styrelsen.

Styrelsen ser ut som följer (efter konstituering):

Ordförande: Isabelle Ankarfjärd Jäger

Vice ordf: Johan Boström

Kassör: Anna-Maria Tipper

Kampanjer: Fredrik Rosengren

Klubbmästare: Catharina Hellberg

Ledamot: Anneli Widén

Ledamot: Conny Ling

Ledamot (MUF): Celine Alfredsson

Adjungerad sekreterare: Joachim Holmqwist

Adjungerad ledamot (KSO): Michaela Fletcher

 

Det beslutades att medlemsavgiften sänks med 50 kr till 200:- Nyvärvad medlem betalar fortsättningsvis 100:- det första året.