Nej till fastighetsskatt!

En bostad är just en bostad. Det är få som köper och säljer hus eller bostadsrätter i rent spekulativt syfte.  Ett hus ger inga intäkter medan man bor där. De som äger en bostad vet att det snarare endast ger utgifter i form av underhåll och reparationer. Att beskatta pengar som inte finns är en orättfärdig modell. Man betalar ju skatt på eventuell värdeökning när man väl säljer. Många hushåll är även högt belånade. Det innebär räntekostnader och amorteringar vid sidan av övriga kostnader för boendet.

Hushåll med höga taxeringsvärden innebär inte med automatik att man är höginkomsttagare. Det finns gott om hushåll med låga inkomster som bor i hus med höga taxeringsvärden.

För samma typ av hus kan det skilja avsevärt i taxeringsvärde beroende på var huset råkar stå. För Österåkers del innebär det att våra kommuninvånare i villa eller bostadsrätt kommer drabbas extra hårt. Sedan den gamla modellen av fastighetsskatt avskaffades av alliansregeringen 2008 har taxeringsvärdena i snitt över landet fördubblats. För en villaägare i Österåker skulle den skrotade modellen, som vissa nu vill återinföra, kunna ge en årlig skatteökning på 20-40 000 kr per år. Kanske ännu mer i vissa fall.

Att köpa en bostad är ett av livets största beslut. Förutom banklån ska en kontantinsats betalas med pengar som blivit över efter att man redan betalat en av världens högsta skatter. Ovanpå det tillkommer andra kostnader som inte kan undvikas som lagfart, pantbrev m.m. Bankernas tuffa amorteringskrav gör att många bostadsägare redan har avsevärda hål att stoppa pengarna i.

Vi Moderater är emot en återinförd fastighetsskatt. Vi tycker att den modell som vi skrotade 2008 gott och väl kan ligga kvar i botten på papperskorgen!