Nästa m-grupp 22/8

Fullmäktiges ledamöter och ersättare kallas redan nu till höstterminens första m-grupp den 22/8 klockan 19:00 i föreningslokalen, Luffarbacken 5. Övriga medlemmar är inbjudna att närvara.

Välkomna och trevlig sommar!