Nästa m-grupp 18/8

Moderata ledamöter och ersättare i Kommunfullmäktige kallas samt övriga förtroendevalda och medlemmar inbjudes till ordinarie m-grupp onsdagen den 18 augusti klockan 19:00.

Beroende på pandemi-läget och vid tiden gällande restriktioner kan mötet komma att hållas helt eller delvis digitalt. Anmälan om deltagande för att få länk till mötet görs då till joachim.holmqwist [at] osteraker.se