Nästa m-grupp 14/11

Fullmäktiges ledamöter och ersättare kallas och övriga medlemmar inbjudes till extra m-grupp 14/11 klockan 19:00 i föreningslokalen med anledning av budget-fullmäktige 19/11.

KSO Michaela Fletcher kommer föredra budgeten för 2019.