Michaela Fletcher vald till KSO 2019-2022

Michaela Fletcher valdes ikväll till Kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd för perioden 2019-2022. Michaela har innehaft posten sedan 1/1-2011.

Övriga valda Moderater återfinns i dokumentet nedan.

AA Namnlista nämnder 2018-12-10