Michaela Fletcher prisad

Under det pågående Sverigemötet erhöll Michaela Fletcher och Österåkersmoderaterna utmärkelsen tidernas skattesänkare av MUF.

På bilden nedan ses Michaela Fletcher och prisutdelaren Benjamin Dousa (MUF-ordförande) flankerade av Jeanette Widén, Anneli Widén, Anna-Maria Tipper och Hampe Klein.