M-grupp och gruppstyrelse 17/4

Moderata ledamöter och ersättare i Kommunfullmäktige kallas, övriga förtroendevalda och medlemmar inbjudes, till m-grupp den 17/4 klockan 19:00 i föreningslokalen.

Gruppstyrelsen kallas för sammanträde klockan 17:00-18:45. Också det i föreningslokalen.

Väl mött!