M-grupp 5/2

Moderata ledamöter och ersättare i Kommunfullmäktige kallas och övriga medlemmar inbjudes till m-grupp den 5/2 klockan 19:00 i föreningslokalen.