M-grupp 26/5

Moderata ledamöter och ersättare i fullmäktige har redan mailledes kallats, men intresserade medlemmar kan också närvara. Mötet startar klockan 19:00 och kommer att hållas helt digitalt. För länk v.v. maila joachim.holmqwist[at] osteraker.se