M-grupp 23/5

Moderata ledamöter och ersättare i Kommunfullmäktige kallas och övriga förtroendevalda och medlemmar inbjudes till M-grupp den 23/5 klockan 19:00 i föreningslokalen. Väl mött!