M-grupp 23/9

Moderat ledamöter och ersättare i fullmäktige kallas och övriga förtroendevalda och medlemmar inbjudes till m-grupp den 23/9 klockan 19:00.

Plats: Föreningslokalen för ledamöter och ersättare. För att undvika trängsel får övriga vara med via distans genom Teams. Anmälan till joachim.holmqwist(at)osteraker.se för länk.

Väl mött!