M-grupp 19/8

Moderata ledamöter och ersättare i fullmäktige kallas till terminens första ordinarie m-grupp den 19/8 klockan 18;30 i KF-salen, Alceahuset.

Pandemin är fortfarande aktiv och vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer för att minska smittspridning, varför det i första hand är ordinarie ledamöter och ersättare som bereds plats för fysiskt möte,

För övriga förtroendevalda och medlemmar finns möjlighet att deltaga på distans via länk. Anmälan om deltagande via distans görs till joachim.holmqwist (at) osteraker.se