M-grupp 17/10

Fullmäktiges ledamöter och ersättare kallas och övriga medlemmar inbjudes till M-grupp den 17/10 klockan 19:00 i föreningslokalen.

Väl mött!