M-grupp 14/10

Moderat ledamöter och ersättare i fullmäktige kallas och övriga medlemmar inbjudes till ordinarie m-grupp den 14/10 klockan 19:00

Plats: Föreningslokalen för ledamöter och ersättare i fullmäktige, övriga inbjudes att deltaga per distans. Länk utsändes efter anmälan till joachim.holmqwist (at) osteraker.se

Väl mött!