M-grupp 12/11

Moderata ledamöter och ersättare i Kommunfullmäktige kallas och övriga medlemmar inbjudes till m-grupp den 12/11 (OBS en tisdag denna gång!) klockan 19:00 i föreningslokalen.