M-grupp 11/3

Moderata ledamöter och ersättare i fullmäktige kallas och övriga förtroendevalda och intresserade medlemmar inbjudes till m-grupp den 11/3 klockan 19:00 i föreningslokalen.