Konkreta åtgärder mot grov kriminalitet

Vi har ett allvarligt läge i Sverige med stort antal sprängningar, skjutningar, förnedringsrån och en otrygghet som breder ut sig. Samtidigt som det råder polisbrist. Utvecklingen har de senaste åren vänt åt fel håll på punkt efter punkt och ytterst bär regeringen ansvaret. Det behövs fler poliser och kraftfulla åtgärder för att bekämpa både gängbrottsligheten och den kriminalitet som drabbar människor i deras vardag.

Allt fler enskilda utsätts för brott samtidigt som poliserna är för få. Polisens förmåga att ingripa, utreda och klara upp brott måste förbättras avsevärt. Den svenska polistätheten är bland de lägsta i hela EU. Trots att befolkningen i Sverige har ökat är poliserna alldeles för få. Det behövs fler poliser i Sverige. De ska ha rätt förutsättningar och villkor.

Polisen måste stärka sin förmåga att utreda och klara upp brott. I Sverige ska lag och ordning upprätthållas och alla medborgare ska kunna känna sig trygga.

Därför vill Moderaterna:

  • Stärka Polismyndigheten med 10 000 fler anställda till 2024.
  • Höja Sveriges polisers löner med i genomsnitt 3 000 kronor per månad
  • Införa en betald polisutbildning för att poliser ska stanna kvar i yrket och locka fler till att vilja bli polis.
  • Frigöra befintliga polisiära resurser här och nu genom att återrekrytera poliser som lämnat yrket, att rekrytera ny administrativ personal samt avlasta polisen med 2 000 statliga ordningsvakter.

Straffen måste skärpas. Bland annat föreslår Moderaterna att:

  • Straffen för den som begår ett gängrelaterat brott fördubblas.
  • Dagens ”mängdrabatt” slopas.
  • Straffen för personer som hanterar illegala sprängämnen skärps.
  • Ett system med visitationszoner införs och gränsen för obligatorisk häktning sänks.
  • Fler personer av utländsk härkomst, som begår brott, ska utvisas.


Moderaterna vill vidare förstärka de brottsbekämpande myndigheternas verktyg att utreda brott genom att fyrdubbla polisens kameraövervakning och utrusta alla utsatta områden med övervakningskameror, utöka möjligheten till datalagring, förstärka Nationellt forensiskt centrum och sänka gränsen för användning av hemliga tvångsmedel. Förstärka och effektivisera Kriminalvården genom att utöka kapaciteten och inrätta en ny enhet hos Kriminalvården för unga mellan 15 och 18 år som gjort sig skyldiga till grova brott.

Ungdomsrabatten på straff för personer över 18 år tas bort. Den som är myndig och begår ett brott ska behandlas som vuxen av rättsväsendet. Dessutom vill vi utreda en sänkning av straffmyndighetsåldern. Sekretesshindren mellan polis och socialtjänst tas bort och ett nationellt no entry-program för unga i riskzonen inrättas i syfte att snabbt stoppa en påbörjad kriminell karriär. Fler unga lagöverträdare ska omhändertas enligt lagen om vård av unga (LVU) och möjliggöra för åklagare att fatta beslut om LVU. I fall där det rör sig om allvarliga brott och det finns risk för återfall ska fler unga lagöverträdare kunna häktas.


Den grova kriminaliteten är på historiskt höga nivåer. Konkreta åtgärder måste till omedelbart innan situationen glider samhället helt ur händerna. Regeringen står närmast handfallen inför denna utveckling. Det finns en röd tråd i regeringens rättspolitik att man gör alldeles för lite och att det går alldeles för långsamt. Moderaterna efterlyser åtgärder på en rad områden inom rättspolitiken, som tyvärr regeringen är ovillig att genomföra. Det behövs ett nytt ledarskap för Sverige!