Kallelse till medlemsmöte 11/4

Medlemmar i Österåkersmoderaterna kallas till medlemsmöte för fastställande av det Moderata handlingsprogrammet för mandatperioden 2019-2022.

Datum: 11/4

Tid: Klockan 19:00

Plats: Föreningslokalen, Luffarbacken 5, Åkersberga

Väl mött!

/Styrelsen