Kallelse årsmöte 21/2

Medlemmar i Österåkersmoderaterna kallas till årsmöte den 21/2 klockan 19:00 i föreningslokalen. Enklare förtäring och dryck serveras från 18:30.

Anmälan görs till osteraker@moderaterna.se

Inbjuden talare är länsförbundsordförande Kjell Jansson från Norrtälje.

Väl mött!

/Styrelsen för Österåkersmoderaterna