Glöm inte att rösta i försöksnomineringen!

Försöksnomineringen är partiets interna medlemsomröstning där alla röstberättigade medlemmar får chansen att tycka till om de kandidater som vill stå på partiets valsedlar. Försöksnomineringen är av rådgivande karaktär men är fortfarande en viktig del av nomineringsprocessen.

Klicka här för att logga in och rösta
Försöksnomineringen öppnade den 11 oktober kl. 09:00 och stänger den 17 oktober kl 23:59. Omröstning sker digitalt via partiets intranät som nås på www.moderaterna.info. Inloggning sker med hjälp av BankID och för rösträtt fordras att man betalat medlemsavgiften senast den 30 juni 2021. Möjlighet finns att rösta digitalt med teknisk support i anslutning till förbundskansliets lokaler och i vissa partilokaler.

Om du har några frågor hänvisar vi i första hand till vår informationssida www.kandidat2022.se. Där hittar du utförlig information om hela nomineringsprocessen och alla nomineringsregler som vi förhåller oss till. Om du har en fråga som inte besvaras på hemsidan eller i våra regler får du gärna skicka ett mail till vår brevlåda stockholm@moderaterna.se