Extra m-grupp 22/11

Moderata ledamöter och ersättare kallas härmed till digital m-grupp den 22/11 klockan 14:00.

Detta inför Budgetfullmäktige den 23/11.

Länk till mötet har gått ut via mail till ledamöter och ersättare.