En budget med förstärkningar och sänkt skatt!

Idag kommer budgeten för 2021 med plan för 2022-23 att debatteras och fastställas i Kommunfullmäktige. I Alliansen i Österåkers förslag förstärks verksamheterna med 90 miljoner extra jämfört med föregående år, varav skolan förstärks med 43 miljoner. Skatten föreslås sänkas med 10 öre, vilket ger en kommunalskatt på 17:00, vilket befäster Österåkers position som kommunen med lägst kommunalskatt i riket!

Tack vare en klok politik och god ekonomisk hushållning är Österåkers kommuns ekonomi fortsatt stark, trots pågående pandemi och en vikande global konjunktur. Cirka 180 miljoner kronor är sedan tidigare reserverade i en resultatutjämningsreserv som kan användas i sämre tider, exempelvis i en lågkonjunktur.

– Vårt budgetförslag är väl avvägt med både satsningar på verksamheterna och sänkt kommunalskatt. Vi tar ansvar för att dagens kommuninvånare ska få ut så mycket som möjligt av sina skattemedel, samtidigt som morgondagens invånare kan försäkras minst samma servicenivå i framtiden, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande.

Fokus i budgetförslaget ligger på trygghet, förskola och skola, vård och omsorg om äldre, samt offentliga miljöer

Satsningarna på behörig personal och kompetensutveckling av pedagoger i förskolan och skolan fortsätter. Kommunens förskolor och skolor ska enligt vårt budgetförslag rustas upp och vara klara i augusti 2022.

Ytterligare satsningar görs på sociala aktiviteter för äldre på kommunens boenden. Nya särskilda boenden för äldre planeras i Täljöviken och på Ljusterö.

Under 2021 planeras även flera förstärkningar inom området trygghet.

Arbetet fortsätter med att utveckla Åkersberga till en modern stad med småstadskaraktär, liksom den långsiktiga utvecklingen av Österåkers kust och skärgård.

Biskopstuna borgruin föreslås utvecklas till ett attraktivt besöksmål i kommunen med fortsättning av projektet med forskningsutgrävning och amatörarkeologisk verksamhet.

Byggnationen av Österåkers nya multihall har inletts och beräknas vara klar under 2022.