Dataskyddspolicy

(Enligt EU:s Dataskyddsförordning ”GDPR”)

Österåkersmoderaterna värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Genom att söka medlemskap, accepterar du vår Dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter, s.k. samtycke. Du godkänner också att vi använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig.

För att kunna hantera ditt medlemskap i Österåkersmoderaterna behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilken information samlar vi in?

Person- och kontaktinformation – namn, adress, e-postadress,  mobiltelefonnummer, etc.

Vad gör vi med din information?

Kommunicerar med dig, och inom vår föreningsverksamhet. 

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Moderata Samlingspartiet, Riksorganisationen.

Dina rättigheter till tillgång, rättelse och radering:

Rätt att få tillgång till din data. Du kan begära en kopia av de uppgifter du skulle vilja veta och verifiera den information vi har om dig. Kopian är gratis att begära och du kontaktar oss lättast på joachim.holmqwist[at]osteraker.se

Rätt att bli raderad (”rätten att bli bortglömd”). Du har rätt att begära radering av dina personuppgifter för de fall att data inte längre är nödvändig för det syfte den blev insamlad för. Det kan dock finnas skyldigheter, som hindrar oss från att omedelbart radera delar av din data.

Har du några frågor kan du kontakta föreningsordföranden Isabelle Ankarfjärd Jäger på isabelle[at]aquamedicin.com