Bättre dialog har gett bättre företagsklimat

Företagen i Österåker tycker att dialogen med kommunledningen har förbättrats. Även det sammanfattande omdömet av företagsklimatet i kommunen stiger. Det visar Svenskt Näringslivs enkätundersökning om företagsklimatet i landets kommuner. Över 30 000 företagare har talat om vad de tycker.

Områden som företagarna har betygsatt är bland annat attityder till företagande, konkurrens från kommunala verksamheter samt kommunens service till företagen.

 – Kommunen har en tydligen ambition att vara tillgänglig för företagen vilket tycks ge resultat. En god dialog mellan företagen och kommunledningen är en viktig del i arbetet med att förbättra företagsklimatet, säger Anna Wallin, projektledare på Svenskt Näringslivs regionkontor.

Företagens sammanfattande omdöme av det lokala företagsklimatet är i år 3,59 på en sexgradig skala. Högst betyg i länet får Solna, följd av Upplands-Bro, som båda får över 4,0.

– Ett viktigt steg i att förbättra företagsklimatet är att tillsammans med näringslivet ta fram konkreta och mätbara mål. Det är viktigt att målet är brett förankrat i kommunen och att det är vägledande i kommunens strategiska arbete, säger Anna Wallin.

Ta del av enkätresultaten och mycket annan information på www.foretagsklimat.se. Enkätresultatet ligger till grund för Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Rankingen presenteras den 2 oktober