Årsmöte 20/2

Medlemmar i Österåkersmoderaterna kallas till ordinarie stadgeenligt årsmöte i föreningslokalen, Luffarbacken 5 den 20 februari klockan 19:00.

Enklare förtäring och mingel från klockan 18:30.

Årsmötestalare är trafikregionråd Kristoffer Tamsons

Anmälan görs till osteraker@moderaterna.se

Kallelse har tidigare även utsänts till medlemmarna per brev.

För att äga rösträtt på årsmötet krävs att medlemsavgiften är betald.

Väl mött!

//Styrelsen för Österåkersmoderaterna