Angående S anklagelser

Socialdemokraterna har nu nått ett nytt bottenrekord i grundlösa anklagelser. De påstår att Alliansen i Österåker har tagit ut arvoden för ”hemliga interna möten”, vilket inte stämmer. De beredningsmöten där arvode utgått är helt i enlighet med regelverket och har godkänts av både fullmäktige och kommunens revision, som för övrigt har letts av S.

I en kommun har den ledande majoriteten ett samordningsansvar. Detta sker mellan de olika nämndordföranden och kommunstyrelsens ordförande. Det vore helt orimligt att en KSO ensam skulle bereda och bestämma. Därför är det självklart att arvode ska utgå för de här mötena. Den här ordningen har funnits under längre tid och den styrande Alliansen varit helt öppna med det.

Vi är övertygade om att socialdemokrater arbetar på precis samma sätt där de styr kommuner i olika konstellationer.

S har också fått tydliga svar på sina frågor från kommunens tjänstemän. Ändå väljer de att försöka göra ett utspel om oegentligheter. Vad S nu ägnar sig åt är ingenting annat än grundlösa anklagelser som riskerar att urholka människors förtroende för kommunen. Det är väldigt tråkigt. Om S nu anser att oegentligheter föreligger förutsätter vi att en polisanmälan görs för att låta rättsinstanser avgöra.

Att det ligger något i uttrycket ”tomma tunnor skramlar mest” bevisar S med all önskvärd tydlighet.