Alliansen regerar vidare i Österåker

Österåker är, precis som de andra kommunerna i södra Roslagen, starkt borgerligt färgad. Valet 2018 resulterade i att Österåker är näst moderatstarkaste kommun i länet, efter Täby, med ca 34%.

Moderaterna har styrt kommunen sedan 1982, med undantag för åren 1994–1998 då Socialdemokraterna bildade majoritet tillsammans med dåvarande Folkpartiet.

Mandatperioden 2018-2022 ökade Moderaterna med 4 mandat till 18, L fick 4 mandat, C 3 och KD 2. Trots att Österåkerspartiet åkte ur kommunfullmäktige har alliansen i Österåker 27 av 51 mandat vilket förutom en majoritet också det största samlade blocket.

Michaela Fletcher (M) har sedan 2011 varit kommunstyrelsens ordförande och blev, för andra valet i rad, länets mest kryssade kommunpolitiker. Hon är också föreslagen att återväljas till posten 2019-2022. Samtliga val till styrelser, nämnder och bolag sker på kommunfullmäktiges sammanträde den10 december 2019.

Alliansens budgetförslag antogs i kommunstyrelsen den 24 oktober vilken innebär 94 Mkr mer i satsningar för 2019 jämfört med året innan, varav 60 Mkr går till förskola, skola och utbildning, och en skattesänkning om 25 öre. Budget och ny skattesats beslutas på Kommunfullmäktige den 19 november. Kommunens skattesats blir för 2019: 17:10 kr (29:18 kr inkl. Landstingsskatt).

Moderaterna, Liberalerna, Centern och Kristdemokraterna = 27 mandat

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har en samverkan = 14 mandat

Roslagspartiet och Sverigedemokraterna har en samverkan = 10 mandat

Totalt: 51 mandat