Viktig information från valberedningen

Du som har intresse för ett engagemang i föreningens styrelse eller annan föreningspost enligt föreningens stadgar 2013, anmäl detta intresse till föreningens valberedning snarast.

/Val till nomineringskommitté krav/: för ordf. och vice ordf. är att man ej avser att kandidera till något val för riksdag, landsting eller kommun. De övriga ledamöterna och ersättare får inte kandidera till kommunfullmäktige.
Gamla som nya medlemmar är välkomna med intresseanmälan.

Christina Funhammar /sammankallande valberedningen
Mail: christina.funhammar@tele2.se