Unga löser klimatfrågan

”Vi ärver inte jorden av våra föräldrar utan lånar den av våra barn” är ett gammalt talesätt. Men för att kunna lämna över en värld i balans till nästa generation krävs att naturen brukas på ett hållbart sätt, skriver ordförande i Täbymoderaterna Eva Pethrus.
Läs hela artikel HÄR.