Tydliga skillnader efter debatten

Debatten på Radio Österåker mellan Moderaterna och Socialdemokraterna var mer en diskussion än debatt. Björn Sundman som utmanat Ingela Gardner Sundström fick under programmet ställa frågor och där Ingela svarade klart och tydligt. Ibland överens men när frågan om friskolor och vinst diskuterades blev det en tydlig skillnad mellan debattörerna Ingela Gardner Sundström och Björn Sundman. Det som tydligt framgick var att (s) inte vill att någon ska göra vinst i något företag men där Ingela Gardner Sundström menar att grunden måste vara innehållet och inte huvudmannaskapet.

Naturligtvis påstod Björn Sundman att många har blivit uppsagda från Österåkers kommun, där Ingela Gardner fick möjlighet att än en gång upplysa honom om att det faktiskt pågått en global finansiell kris och den har till och med drabbat Österåker. MEN att en vikarietjänst inte förlängs utan upphör när den man vikarierat för återkommer efter föräldraledighet är inte en uppsägning! Att inneha ett vikariat innebär inte automatiskt, varken i en kommun eller i det privata näringslivet, att den fortsätter.

Debatten avslutades med att visa på de skillnader partierna står för under den nu påbörjade valrörelsen både på riksplanet och lokalt.

Fortsättning följer.