Stort grattis Kenneth Netterström!

Vi i Österåkersmoderaterna vill framföra våra varmaste gratulationer till vår partivän Kenneth Netterström som av Företagarna utsetts till den företagsvänligaste politikern i Österåker 2014! Kenneth är moderat ordförande i Produktionsstyrelsen och sitter i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige.

Motiveringen lyder:

”Kenneth Netterström har bland annat arbetat för enklare upphandling för att mindre företag i kommunen ska kunna delta. Det här ser vi som en otroligt viktig fråga för oss på Företagarna och en bidragande orsak till att just han har fått denna utnämning.”