Stockholm i framkant när klimatmålen mäts

Stockholm överträffar EU:s klimatmål

Idag har miljö- och trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M) presenterat Stockholms stads åtgärdsplan för klimat och energi. Rapporten visar att Stockholms klimatarbete redan idag ligger i framkant och listar ytterligare tänkbara åtgärder för att åstadkomma en helt fossilbränslefri stad till 2050. Rapporten kommer att behandlas av kommunstyrelsen under våren.

LÄS MER HÄR