Sista kommunfullmäktige före valet

På måndag den 14 juni sammanträder kommunfullmäktige i Österåker för sistagången innan valet. Samma konstellation och sammanstättning av ledamöter sammanträder dock den 27 september vilket blir den sista gången för denna mandatperiod.

På måndag är ärendelistan inte särskilt lång men ett par ärenden som skiljer partiernas vilja åt. Det handlar om planprogram för Täljöviken – Näsängen. Det handlar om att anta en plan för området med ett samarbetsavtal med expoatören samt ett uppdrag om detaljplan.
Planprogrammet har varit föremål för samråd under tiden 29 oktober och 11 december 2009 samt ett öppet hus möte den 2 december i Alceahuset.
Bakgrunden till programförslaget ligger i en del av kommunens ambition att förstärka Österåkers profil som skärgårdskommun och skärgårdsstad. Det i sig bygger på den stadsutveckling mellan centrum och Täljöviken för att knyta ihop staden närmare vattnet. Då blir Täljöviken en attraktiv del av Österåker med front mot havet. Precis i enlighet med vår sedan tidigare antagna vision för Österåker:

Österåker ska vara länets mest attraktiva skärgårdskommun, den skärgårdskommun som flest väljer att flytta till, bo och verka i, starta företag i samt besöka; en skärgårdskommun i världsklass.

Markägarna i planområdet är positiva till planprogrammet och den del som omfattar en enskild jorgbruksfastighet, Näs Gård, är inte aktuell för bebyggelse. Det värdefulla området och miljön kring Näs Gård skyddas och bevaras alltså för framtiden.
Ett attraktivt område med havsnära tomter blandat av flerfamiljshus, stadsvillor och radhus gör Täljövik och Österåker efterfrågat för nyinflyttade och även för boende i kommunen som vill bo kvar men komma närmare havet.
Det är inte bara roligt utan spännande att vi har möjligheten att forma Österåker och ge människor möjlighet att flytta hit när hela storstockholm växer. Österåker är unikt i norrort. Österåker kan erbjuda något som ingen annan kommun i norrort kan erbjuda.
Läs mer om planprogrammet HÄR och kom gärna och lyssna på kommunfullmäktige den 14 juni med stat kl. 18:30 eller lyssna via lokalradion HÄR.