Satsning på unga och gamla

Kommunens budget för 2010 är den 4e och sista budgeten i mandatperioden som förutom de ekonomiska realiteterna också styrs av vår majoritetsöverenskommelse med allianspartierna Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Österåkerpartiet. Allianspartierna föreslår tillsammans en återhållsam budget med en oförändrad skattesats.

Vi fortsätter våra satsningar på unga och gamla och tilldelar skolan det extra statsbidraget om 27,5 miljoner som en allmän förstärkning till elever i behov av särskilt stöd. 15 miljoner anslås i budgeten också som insatser för sjuka och äldre med bland annat fler platser i korttids- och trygghetsboenden. Åkersberga Bibliotek får nya lokaler. I Rydbo och i Röllingby anläggs nya konstgräsplaner. Upprustningen av den yttre miljön fortsätter med nya gång- och cykelvägar utmed Åkers Kanal.

Det är en stram och återhållsam budget vi lägger för 2010, berättar Ingela Gardner Sundström, kommunstryrelsens ordförande. Lågkonjunkturen präglar det dagliga arbetet men genom att vidareutveckla kommunens organistation och arbetssätt räknar vi på sikt med att kunna minska de administrativa kostnaderna och få mera verksamhet för pengarna.