Revisionsberättelse

Nedan återfinner du revisionsberättelsen för Österåkersmoderaterna, verksamhetsåret 2016.