Revisionsberättelse 2013

Nedan finner du en länk vilken innehåller revisionsberättelsen. Givetvis kommer den att finnas tillgänglig i tryckt version på årsmötet.

 

Revisionsberättelse2013

 

 

Styrelsen genom,

 

Jeanette Widén

Ordförande