Pressmeddelande

Säkerhetsbrister på hårt trafikerad väg

Länsväg 276 binder samman viktiga delar av Österåker och Norrtälje kommun med övriga regionen. Vägen är dessutom en viktig länk för tillgängligheten till skärgården. I en skrivelse till Vägverket kräver nu Österåkers kommun att Vägverket tar sitt ansvar och förbättrar säkerheten på den hårt trafikerade vägen.

– Vägverkets åtgärder de senaste åren är långt ifrån tillräckliga för trafiksäkerheten, säger Ingela Gardner Sundström (M), Kommunstyrelsens ordförande. Vi ser insatserna som en tillfällig lösning. Vi förväntar oss att Vägverket tar sitt ansvar och avsätter medel för att uppgradera väg 276 till en trafiksäker väg för både bil-, cykel- och gångtrafikanter och dessutom på ett sätt så att hastigheten kan sättas till 80 km per timme hela vägen norr om Singö.

Österåkers kommun vill att Vägverket åtgärdar trafiksäkerhetsbrister på väg 276 från Singö, strax norr om Åkersberga, och norrut. Bl a önskar man att
● korsningen vid Singö åtgärdas.
● avfarten till Brännbackens återvinningscentral förbättras.
● en gemensam busshållsplats (en knutpunkt) samt infartsparkering vid Roslags-Kulla etableras.

Österåkers kommun uppmanar dessutom Vägverket att återuppta arbetet med den viljeinriktning som de, tillsammans med Österåkers kommun, tagit fram för hela väg 276. Viljeinriktningen innebär förbättrad framkomlighet och trafiksäkerhet på hela den  aktuella sträckan. I viljeinriktningen står bl a att läsa
● Säkra sidoområdena längs med sträckan, främst norr om Åkersberga.
● Trafiksäkerhetsåtgärder för oskyddade trafikanter utmed sträckan från Singö och norrut.
● Enklare åtgärder för att öka framkomligheten i korsningen väg 276- Ljusterövägen.
● Förstudie för korsningarna vid Roslags-Kulla.
● Mötesfri landsväg norr om Singö.

– Vägverket måste snarast ta sitt väghållaransvar för trafiksäkerheten på länsväg 276, säger Ingela Gardner Sundström. Vi arbetar för att få fler medborgare att gå, cykla och åka kollektivt, men det är inte görligt utmed denna sträcka på grund av den farliga trafikmiljön.

Mer information
Ingela Gardner Sundström, Kommunstyrelsens ordförande, 070-3150729

Österåkers kommun
Kommunikationsenheten
www.osteraker.se