Pressmeddelande: Nya satsningar på skola och trafik i Österåker

Nya satsningar på skola och trafik i Österåker

Återigen visar Österåkers kommun ett mycket gott resultat i 2011 års bokslut: + 127 mkr vilket är 69 mkr mer än budgeterat. Resultatet beror i första hand på att skatteintäkterna blivit högre än planerat.

Österåkers kommun har de senaste åren haft en bra ekonomisk utveckling. De finansiella målen har nåtts med god marginal, vilket också skapat utrymme för nyinvesteringar. En del av det positiva resultatet reserveras för framtida pensionsutbetalningar. Men det ger också möjlighet till nya satsningar.

Den styrande alliansen i Österåker kommer därför att lägga fram förslag till Kommunfullmäktige på två större satsningar:

Söraskolan renoveras och byggs om
Kommunens största grundskola, Söraskolan, ska genomgå omfattande renovering och eventuell tillbyggnad för att skapa en flexibel och modern skola anpassad till ny pedagogik. En åtgärds- och tidplan för övriga kommunala skolor ska tas fram. Invigning av den nya Söraskolan beräknas ske på 40-årsjubileet för Söraskolan i augusti 2014.

Väg 276 genom centrum förbättras
Arbetet med en förbättrad trafiklösning genom Åkersberga centrum och vid Söralidskorsningen ska påbörjas snarast. Detta ska öka trafikkapaciteten ordentligt och underlätta genomfarten främst under rusningstid.

– Det går väldigt bra för Österåkers kommun och det ska våra invånare och medarbetare märka! Vi fortsätter att föra en ansvarsfull ekonomisk politik för att möjliggöra fler satsningar på både verksamhet och infrastruktur framöver, säger Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman (M).

För mer information:
Michaela Fletcher Sjöman, Kommunstyrelsens ordförande,
michaela.fletchersjoman@osteraker.se
08-540
81069, 073-644 35 62

Se Michaela Fletcher Sjöman s blogg där hon kommenterar satsningarna!