Pressmeddelande: Ny ordförande för Moderaterna I Österåker

Jeanette Widén har valts till ny ordförande för Moderaterna i Österåker. Till vice ordförande valdes Johan Carselind.

Jeanette är 23 år gammal, föddes på Lidingö och flyttade till Österåkers kommun 1994. Jeanette är utbildad gymnasieekonom och studerar nu statistik.

Jeanette har en gedigen lista över åtaganden. Hon kommer senast från uppdraget som ordförande i MUF Österåker. Hon sitter som ersättare i kommunstyrelsen och nämndeman vid Attunda Tingsrätt. Jeanette har även ett engagemang för Moderata arbeten utanför kommunen och sitter som ledamot i Moderata Studenters Riksstyrelse.

– Eftersom politiken är i ständig förändring och ställer höga krav på politikerna, så vill jag med mitt ordförandeskap, och den mångfacetterade kunskapsbank som Moderaterna i Österåker besitter, föra en politik som för oss och hela Österåker framåt, säger Jeanette Widén.

Nya styrelsen i sin helhet

Ordförande
Jeanette Widén
Vice Ordförande            
Johan Carselind
Ledamöter                                            
Viking Skeeborg
Ulf Ellnebrant
Staffan Enquist
Anette Övergärde Klang
Josefine Radonné MUF
Ersättare                         
Anneli Undén tillika kvinnoansvarig
Lasse Ekstrand
Christer Rydén
Angelica Tallin Olausson MUF

För ytterligare frågor kontakta

Jeanette Widén 0705 62 58 84