Pressmeddelande: Föräldralediga får 30-timmars förskola i Österåker

Pressmeddelande 2012-04-23

Föräldralediga får 30-timmars förskola i Österåker

Nu ökas den tid som barn till föräldralediga får vara på förskola eller i familjedaghem i Österåkers kommun.

Från och med 1 juli 2012 får familjer rätt till maximalt 30 timmars vistelsetid i veckan. Detta väntas Kommunstyrelsen ta beslut om 2 maj.

– Vi har sett möjlighet i budgeten för 2012 att finansiera en lösning som vi tror kommer att gynna alla parter. Efter att ha lyssnat på föräldrarna och insett att det är en fördel för både barnen och förskolan, så gör vi nu detta möjligt, säger Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher Sjöman.

Vistelsetiden ökas från 15 till 30 timmar per vecka. Antal timmar per dag kommer föräldrar och förskola överens om. Samtidigt höjs också ersättningen för deltidsbarnen från 53,5% till 80% av heltidsersättningen. Totalt beräknas det kosta 4,7 miljoner kronor per år.

Tidigare har ett stort antal familjer ansökt om utökad vistelsetid och runt 270 familjer beviljades det under 2011.

För mer information: Michaela Fletcher Sjöman, Kommunstyrelsens ordförande, michaela.fletchersjoman@osteraker.se, 08-540 81069, 073-644 35 62.