Pressmeddelande 20101026

2010-10-25

Alliansen i Österåker har enats om att sänka kommunalskatten 2011. Den kommunala skattesatsen kommer att sänkas med 33 öre och ligger då på 18,90. Det innebär ca 2500 kronor mer per år i plånboken för en medelinkomstfamilj och gynnar också pensionärerna som inte omfattas av regeringes jobbskatteavdrag.

–          Vi har under mandatperioden sänkt skatten med 30 öre och det är glädjande att kommunens goda finanser och ökade skatteintäkter nu medger ytterligare sänkningar där våra kommuninvånare får behålla mer av sin egen lön. Resultatet för 2010 visar på ett överskott om ca 100 mkr vilket bla är en följd av att vi under mandatperioden betalat av kommunens skulder och sluppit betala räntor, Ingela Gardner Sundström (M) avgående kommunstyrelse ordförande.

–          En lägre kommunalskatt påvisar en välskött ekonomi och även om det inte blir några stora summor för varje kommuninvånare är det en mycket viktig signal till boende och företagare som vill flytta till Österåker. Till detta satsar vi också på ökad kvalitet i skolan genom bland annat höjd skolpeng, säger Michaela Fletcher Sjöman (M) tillträdande ordförande i kommunstyrelsen.

–          Eftersom skolfrågorna ligger oss varmt om hjärtat så är vi särskilt nöjda med den IT satsning som kommer att göras inom skolan under hela mandatperioden. Det kommer att höja Österåkers skolor markant, säger Elisabeth Gunnars (FP) Kommunalråd med ansvar för Kultur-och utbildningsfrågor.

–          Alliansen fortsätter att satsa på kultur och idrott och kommer att höja föreningsstödet.  Satsning på Wira Bruk är också viktig för oss, säger Björn Pålhammar (C)

Alliansen i Österåker satsar dessutom extra medel på att äldreomsorgen och investerar för att  möjliggöra att man säkert kan både gå och cykla inom kommunen.

–          Gamla på särskilda äldreboenden skall få riktade pengar som skall göra vardagen mer innehållsrik och meningsfull – 500.000 kronor anslås 2011 och från 2012 utgår en miljon kronor per år för ändamålet.

–          Det är mycket glädjande att vi tilldelar ytterligare investeringsmedel för gång- och cykelvägar bland annat längsmed vägen till Domarudden, säger Rolf Granström (ÖP) gruppledare.

Utöver de ovan nämnda görs ytterligare satsningar på kultur och fritidsområdet samt effektiviseringar inom den politiska organisationen.