Prel. M-grupp 6 oktober

Inom kort kallas den nya och gamla M-gruppen*) till möte den 6 oktober kl.19:00.

Kallelse och dagordning skickas ut av gruppledaren tillika kommunstyrelsens ordförande Ingela Gardner Sundström.

*) M-gruppen= samtliga valda ledamnöter och ersättare i kommunfullmäktige.