Plan för ett starkare Sverige

Moderaterna har en plan för ett starkare Sverige. Den utgår från Sveriges styrkor och som tar vara på våra möjligheter. En plan för att alla, oavsett vem du är eller var du kommer ifrån, ska kunna växa och komma till din rätt. Men där vi också ställer krav på varandra att bidra efter bästa förmåga, att göra rätt för oss och bygga samhället starkt tillsammans.

Läs mer om detta genom att klicka på länken nedan:

http://www.moderat.se/plan-ett-starkare-sverige 

 

Plan för ett starkare Sverige – Sammanfattning av Moderaternas budgetmotion för 2017:

 

 1. Ansvar för ekonomin med minskade bidragskostnader
 • Budget i balans 2017 och överskott 2018
 • Effektivisera flyktingmottagandet
 • Reformera sjukförsäkringsprocessen
 • Skärp arbetslinje i bidragssystemen
 • Inkomstförstärkningar, som inte slår hårt mot jobb och jobbskapande
 • Bekämpa fusk med skatter och bidrag
 • Avveckla regeringens ineffektiva åtgärder
 • Kompensera för höjd moms

 

 1. Nolltolerans mot dåliga skolor
 • Nolltolerans mot dåliga skolor
 • En timme mer undervisning per dag i lågstadiet och en timme mer matematik per vecka i högstadiet
 • Mer tillgänglig förskola för barn med föräldrar som har försörjningsstöd
 • Lovskola och läxhjälp för de som riskerar att halka efter
 • Utökad undervisningstid på lärarutbildningen
 • Högre lön för skickliga lärare och fler lärarassistenter i skolan

 

 1. Arbete och ansträngning ska alltid löna sig

Tydliga krav på att göra sig anställningsbar

 • Utbildningsplikt för nyanlända vuxna som saknar grundskolekompetens
 • Ökade aktivitetskrav i försörjningsstödet

 

Sänk trösklarna för att få det första jobbet

 • Sänkta anställningskostnader med förstärkta nystartsjobb
 • Tredubblat tak i RUT-avdraget
 • Ny yrkesutbildning och utbyggd yrkesvux
 • Matchningsanställningar och lärlingsjobb
 • Kompetenskartläggning från dag ett i Sverige
 • Treårig etableringsplan i stället för tvåårig

 

Det ska löna sig att ta det första jobbet

 • Förstajobbet-avdraget
 • 12 000 kronor skattefritt när man lär sig jobbet på jobbet
 • Utökad jobbstimulans i bidrag och ersättningar
 • Bidragstak för att det alltid ska löna sig mer att arbeta än att leva på bidrag

 

 1. Tillväxt i hela Sverige
 • Satsningar på järnvägsunderhåll
 • Slopat uppskovstak och sänkt uppskovsränta för ökad rörlighet på bostadsmarknaden
 • Inför kvalificerade personaloptioner för att få företag att växa och attrahera spetskompetens
 • Ökade anslag till forskning och innovation
 • Avskaffa regeringens årliga extra skattehöjning på bensin och diesel
 • Ökad nedsättning av dieselskatten i skogs- och jordbruk

 

 

 1. Trygghet att lita på
 • 2 000 fler poliser
 • Fler civilanställda inom Polismyndigheten
 • Utrustningslyft för bättre arbetsmiljö och ökad säkerhet
 • Insatser mot moderna mängdbrott

Utökat utrymme för att höja polisernas löner med 2 000 kronor per månad