Österåkersmoderaternas valsedel fastställd.

kväll har det hållits nomineringsstämma i Österåkersmoderaterna för fastställande av den Moderata valsedeln till Kommunfullmäktige 2018-2022.

Ordförande för nomineringsstämman var finanslandstingsrådet Irene Svenonius.

Stämman biföll nomineringskommitténs förslag till valsedel vilket innebär att den kommer ha följande ordning:

1. Michaela Fletcher
2. Hampe Klein
3. Eliza Roszkowska Öberg
4. Johan Boström
5. Christina Funhammar
6. Ingela Gardner
7. Kenneth Netterström
8. Isabelle Ankarfjärd Jäger
9. Jeanette Widén
10. Conny Söderström
11. Fredrik Rosengren
12. Anneli Hogreve
13. Conny Ling
14. Camilla Klein
15. Pär Lindforss
16. Lotta Holmgren
17. Josefine Radonné
18. Anneli Widén
19. Bror Jansson
20. Berndt Hogreve
21. Mats Höjbrandt
22. Gunnar Hallberg
23. Birgitta Netterström
24. Gunnar Fristedt
25. Richard Orgård
26. Annika Lööv
27. Johan Carselind
28. Anders Larsson
29. Kim Skerving
30. Peter Rönnlund
31. Mia Hinndal Bellander
32. Anna Maria Tipper
33. Stellan Bennich
34. Claes Robell
35. Bengt Holm
36. Karl Lundin
37. Göran Enwall
38. Ulf Ellebrant
39. Kjell Ivarsson
40. Jens Jäger
41. Celine Alfredsson
42. Eva Heléne Axelsson
43. Joakim Hasselgren
44. Marie-Louise Sund Dütsch
45. Ann-Katrine Flodén
46. Catharina Hellberg