Österåkers kommun starkt rustat!

Enligt en färsk rapport från Skandia som Svenska Dagbladet nyligen redovisade ligger kommunernas samlade pensionsskulder på hisnande 243 miljarder, vilket omräknat motsvarar närmare 500 000 lärartjänster.

I många kommuner kommer skatten att behöva höjas eller kvaliteten på välfärdstjänster att behöva sänkas för att klara av detta.

I Österåker är dock situationen en helt annan. Det mandat väljarna gett oss är att bland annat ta ansvar för ekonomin. Det har vi också gjort. Vi har genomfört omfattande avsättningar till pensionsåtagandet och kommunen beräknas ha betalat av pensionsskulden helt och hållet till 2020!

Tack vare en moderatledd politik med kloka prioriteringar och hårda tyglar vad gäller ekonomin står Österåker riktigt starkt rustat för framtiden.