Österåker klarar lågkonjunkturen bäst i landet

 
Österåker är den kommun i landet som har bäst förutsättningar att snabbt resa sig efter lågkonjunkturen och fortsätta utvecklas. Det visar en stor kommunjämförelse som Veckans Affärer och PAR har gjort.

Kommunens goda förutsättningar beror dels på näringslivets struktur, dels på att Österåker drar nytta av storstadsregionens fördelar och har ett starkt nyföretagande.

”Rapporten är mycket glädjande och visar tydligt att vårt arbete med att stötta nya företag och skapa samarbeten inom det lokala näringslivet ger resultat” kommenterar Ingela Gardner Sundström (M), Kommunstyrelsens ordförande. ”Vi arbetar också aktivt för att få fler privata utförare av kommunal service. Det är till fördel både för invånarna och för det lokala näringslivet”.
 
Undersökningen rankar kommunerna i sju olika kategorier. Österåker ligger högt i alla och sammantaget ger det en förstaplats bland Sveriges 290 kommuner. Kategorierna är:
• arbetslöshet
• antal storföretag
• antal anställa i nystartade företag
• antal anställda i lokalt förankrade företag
• näringslivsstruktur fördelat på olika branscher
• företagens vinst, soliditet och tillväxt

”Nyckeltal som tillväxt och vinst pekar på vikten av att företagen hittar kunder och marknader”, säger Per Weidenman, chefsanalytiker på PAR. ”Det är faktorer som också är möjliga att påverka från kommunens håll genom att lotsa företagen till marknaden och hjälpa dem bygga kundrelationer.”
 
En annan framgångsfaktor är att Österåker arbetar aktivt med att skapa samarbeten och projekt i olika näringslivsfrågor. Två stora EU-finansierade utvecklingsprojekt har just startat. De ska utveckla äldreomsorgen och flyktingmottagningen i Nordostkommunerna och ge möjlighet till tillväxt och kompetensförsörjning för det lokala näringslivet.
 
Undersökningen redovisas i Veckans Affärer 8 april och har gjorts i samarbete med affärsinformationsföretaget PAR. Läs undersökningen från 9 april på www.va.se

www.osteraker.se